Geschiedenis

In 2008 is een start gemaakt met de gezamenlijke ontwikkeling van SWPBS voor het Nederlandse onderwijs. Op initiatief van Ferko Öry (TNO) vertrokken medwerkers van de huidige partnerorganisaties en andere geïnteresseerden naar Oregon om de uitvoering van SWPBS in de Verenigde Staten te bestuderen. Deze groep staat bekend als de Amerikagroep. In 2009 werd besloten de krachten te bundelen en op deskundige en slagvaardige wijze deze aanpak naar Nederland te halen.

Financiering

De ontwikkeling van de Nederlandse Schoolwide PBS is een gezamenlijke inspanning (zie deelnemende organisaties). Dit vanuit een gedeelde visie dat SWPBS een goed antwoord is op vragen als: hoe verbeter ik het leerklimaat op school, hoe leer ik het gewenste gedrag bij kinderen en jongeren, hoe verbeter ik het werkklimaat op school en de leerprestaties. Stichting Kinderpostzegels, ZonMw en het VSBfonds dragen bij aan de financiering van dit project. Voor een onderzoek naar de beste manier om gegevens te monitoren met een SWPBS monitor, heeft ZonMW een subsidie ter beschikking gesteld. Momenteel wordt nog gezocht naar financiële middelen om de effectiviteit van SWPBS in Nederland te onderzoeken.