Preventie

Voorkomen is beter dan genezen! Om die reden neemt preventie binnen SWPBS een belangrijke plaats in. Vanuit gemeenschappelijk gekozen waarden gaat de school aan de slag met het versterken van prosociaal gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.

Gewenst gedrag versterken
Met eenvoudige interventies voor alle leerlingen wordt het prosociale gedrag versterkt. Dit gebeurt door het expliciet maken van gewenst gedrag, het actief aanleren van dit gedrag en het systematisch positief bekrachtigen hiervan .

Gedragsproblemen voorkomen
Het gedrag van alle leerlingen wordt doorlopend geregistreerd en in kaart gebracht. Gedragsproblemen worden zo in een vroeg stadium gesignaleerd. Als het nodig is, kan direct (individuele) ondersteuning op maat worden geboden.