Kwaliteit en borging 

Om een kwalitatief hoogstaande uitvoering van SWPBS te kunnen garanderen, wordt tijdens en na de implementatie van SWPBS op verschillende manieren aandacht besteed aan kwaliteit en borging.

Certificering van SWPBS-coaches

Professionals die zich willen laten scholen tot SWPBS-coach dienen te voldoen aan een aantal criteria. Deze worden opgesteld door het Kenniscentrum SWPBS. Kandidaat-coaches volgen een opleidingstraject bestaande uit een aantal opleidingsblokken, deelname aan intervisie en begeleiding van een SWPBS-school. Wanneer het opleidingstraject met succes is doorlopen, ontvangt de coach een licentie.

Certificering van SWPBS-scholen

Scholen evalueren jaarlijks in samenwerking met de SWPBS-coach in welke mate zij de verschillende elementen van SWPBS uitvoeren zoals bedoeld. Hiertoe wordt een laagdrempelig kwaliteitssysteem ontwikkelt met bijbehorende certificering. Door jaarlijks te evalueren, krijgen scholen zicht op wat er goed loopt binnen de school en waar SWPBS onder begeleiding van de coach kan worden versterkt. Hiermee wordt voorkomen dat SWPBS in de loop der jaren verwatert.