SWPBS is gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij leerlingen, met als doel om elke leerling optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs. De aanpak omvat interventies voor alle kinderen en specifieke interventies voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Niv. 3: interventies voor leerlingen die professionele hulp nodig hebben (5%)
• 
Gedrags Functie Analyse (GFA)
• Individueel pedagogisch handelingsplan
• Oudertraining en begeleiding
• Multidisciplinaire aanpak


Niv.2: interventies voor risicoleerlingen (15%)
• Intensieve training sociale vaardigheden

• Individuele pedagogische begeleiding
• Individuele didactische begeleiding

 

Niv. 1: interventies voor alle leerlingen (80%)
• Positieve, proactieve benadering

• Onderwijzen van gewenst gedrag
• Actief toezicht houden
• Positieve beloningssystemen
• Consequente, duidelijke sancties