Bewezen effectief

In de Verenigde Staten hebben meer dan 13.000 Amerikaanse scholen SWPBS geïmplementeerd. Ook in Noorwegen is een aantal jaren geleden gestart met de landelijke invoering van SWPBS in het basisonderwijs. In beide landen is veel onderzoek gedaan en gaande naar SWPBS. Daarmee is SWPBS ook een beproefde aanpak die bewezen effectief kan worden geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat scholen ermee kunnen werken zoals is bedoeld (Barrett et al., 2008; Muscott et al, 2008) en dat de aanpak effectief is. Onderzoek laat onder meer de volgende resultaten van SWPBS zien:

  • Er wordt minder problematisch gedrag geobserveerd (Horner, Sugai, Todd, & Lewis-Palmer, 2005)
  • Kinderen worden minder vaak de klas uitgestuurd als disciplinaire maatregel (Barrett et al.; 2008, Eber, 2006)
  • Het gevoel van veiligheid neem t toe bij de leerlingen (Horner et al., 2009.)
  • Kinderen hebben meer kennis over sociale vaardigheden en laten meer sociaal gedrag zien (Eber, 2006; Putnam, Horner, & Algozzine, 2006) 
  • De schoolprestaties van de kinderen verbeteren (Eber, 2006; McIntosh, Chard, Boland & Horner, 2006)
  • Het aantal kinderen dat slachtoffer wordt van verbaal of fysiek geweld neemt af met bijna de helft.
  • Minder kinderen worden de klas uitgestuurd, waardoor de effectieve leertijd voor met name hoog-risicokinderen toeneemt (Bradshaw et al, 2010)
  • De leesvaardigheid van kinderen in groep 4 neemt toe, omdat zij aandacht hebben voor en zich betrokken voelen bij het leerproces (Horner et al., 2009)

Klik hier voor de literatuurverwijzingen.