De resultaten van SWPBS zijn positief!

 

Leerlingen

… voelen zich veiliger

… gedragen zich sociaal vaardiger

… vertonen minder probleemgedrag

… laten betere schoolprestaties zien

… worden minder vaak de klas uitgestuurd

… hebben daardoor meer effectieve leertijd

… worden minder vaak slachtoffer van fysiek

    of verbaal geweld

… voelen zich meer betrokken bij het leerproces

… leren daardoor beter lezen

 

 

 

 

Schoolmedewerkers

… hebben meer plezier in hun werk

… zijn minder vaak ziek

… werken beter samen met ouders en

    met jeugdzorg

… sturen minder vaak een leerling uit de les

… zien sneller dat er iets aan de hand is

    met een kind

… zijn beter in staat zorg-op-maat te geven

    aan risicoleerlingen