Positief contact met ouders

Ouders worden op een positieve manier betrokken bij het onderwijs, bijvoorbeeld door hen regelmatig te laten weten wat hun kind goed heeft gedaan op school. De leerkracht spreekt ouders hierover kort aan na schooltijd, of geeft een klein briefje mee. Zo bouwt de leerkracht zelf aan positief informeel contact. Het is ook leuk om de leerlingen hierin een rol te geven, bijvoorbeeld door hun ouders te mailen of een (zelfgemaakt) kaartje aan hen te geven. Zo laat de leerkracht de ouders op een leuke manier weten dat hun kind een succeservaring heeft gehad bij:

  • taakgericht zelfstandig werken
  • een zelfstandig opgeloste ruzie
  • een mooie tekening 
  • een voldoende voor een dictee
  • et cetera