Samenwerken met ouders

Ouders en leerkrachten hebben een gedeeld belang. Zij willen beiden dat hun kind of leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten vergroot de kans op een goede sociale en cognitieve ontwikkeling van een kind  (lees meer...). 

De school betrekt ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind . Dat kan op verschillende manieren. Zo zijn er ouderavonden om de ouders te informeren over de waarden die hun kind op school leert. Hierbij wordt ook samen nagedacht over manieren waarop ouders zelf het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren. Ook in de dagelijke contacten wordt op SWPBS-scholen veel aandacht besteed aan het actief opbouwen en onderhouden van een positief contact met alle ouders (lees meer...).

Er wordt extra aandacht besteed aan ouders voor wie schoolbetrokkenheid een moeilijke opgave is. Voor deze ouders is het lastig om een actieve bijdrage te leveren aan de schoolcarrière van hun kind door persoonlijke problemen of onvoldoende kennis. Samen met deze ouders worden manieren gezocht om hun betrokkenheid bij de school te vergroten. Behalve hun kind, kunnen ook de ouders hier voordeel van hebben. Zij voelen zich meer gesteund door de school en hebben een groter vertrouwen in de kansen die de school hun kind biedt .