Wat doet een PBS-specialist?

De PBS-specialist speelt een belangrijke rol in de begeleiding van individuele leraren of groepjes leraren. Daarnaast kan de PBS-specialist een brugfunctie vervullen naar ouders toe en de pijler ‘partnerschap met ouders’ helpen vormgeven. Ook begeleidt de PBS-specialist interventies op het gele en rode niveau van de piramide.

 

Hoe zien de scholingsdagen er uit?

De scholing voor PBS-specialist bestaat uit drie dagen scholing en één dag intervisiebijeenkomst. Thema’s waar in de scholing op actieve wijze aandacht aan wordt besteed zijn:

 

 • Het uitvoeren van ‘evidence based’ gele en rode interventies binnen SWPBS kader
 • Het ‘PBS-proof’ maken van interventies op het gele en rode niveau van de SWPBS 
 • Piramide
 • SWPBS strategieën inzetten bij het begeleiden van (groepjes) leerlingen
 • SWPBS strategieën  inzetten bij het begeleiden van (groepjes) schoolmedewerkers 
 • Vormgeven aan de SWPBS pijler: samenwerken met ouders en de zorg
 • Besluitvorming over gedrag op basis van data

 De opleiding is actief van opzet. Dit betekent dat er veel wordt geoefend en dat cursisten tussen de opleidingsdagen door opdrachten uitvoeren. Het opleidingstraject kan positief worden afgerond wanneer de cursist aan voldoende scholingsdagen en intervisiebijeenkomsten heeft deelgenomen. Wanneer de cursist aan deze voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij van het Kenniscentrum SWPBS Nederland een bewijs van deelname.

 

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname aan de scholingsdagen voor PBS-specialisten gelden de volgende opleidingseisen.  

 

 • minimaal een HBO-diploma
 • enkele jaren werkervaring in de jeugdzorg of in het onderwijs met het begeleiden  
 • van leraren en/of ouders.
 • Werkzaam zijn op of voor een school die SWPBS implementeert of dat al heeft gedaan.

Kosten van de opleiding
De kosten van het opleidingstraject zijn € 1100,-.

Meer informatie en inschrijving

Wilt u zich aanmelden als geïnteresseerde voor de opleiding? Stuur het ingevulde aanmeldformulier s.v.p. met de benodigde bijlagen naar het Kenniscentrum SWPBS Nederland (zie adres op aanmeldformulier). Wilt u meer informatie over de opleiding? Neem contact op met Emilie van Leeuwen, tel. 020-6501501; e.vanleeuwen@piresearch.nl.