PBS coach
De SWPBS coach speelt een centrale rol in de begeleiding van een school bij de implementatie van SWPBS. De coach adviseert de directie en begeleidt het schoolteam voor, tijdens en na invoer van SWPBS op de werkvloer. De coach traint alle medewerkers van de school bij het toepassen van interventies die bijdragen aan een positieve schoolcultuur. 
Het opleidingstraject van een PBS coach bestaat uit:
- actieve deelname aan 6 scholingsdagen, verspreid over een jaar
- actieve deelname aan (minimaal) 6 intervisiebijeenkomsten, verspreid over anderhalf jaar
- aantoonbaar succesvolle begeleiding bij het implementeren van SWPBS op een school
- beoordeling op opnames van een drietal SWPBS activiteiten
Tijdens de scholingsdagen krijgen cursisten informatie over de theoretische achtergronden van
SWPBS en over de inhoud van de aanpak. Ook krijgen cursisten zicht op hoe een SWPBS
implementatie-traject er in de praktijk uit ziet. Het enthousiasmeren en ondersteunen van de directie en medewerkers in de school neemt in dit intensieve veranderingstraject een centrale plaats in.
Thema’s waar in de opleiding op actieve wijze aandacht aan wordt besteed zijn:
- de rol van de coach
- de rol van het gedragsteam
- het enthousiasmeren en voorbereiden van schoolteams op implementatie
- het begeleiden van het implementatietraject op de werkvloer van A tot Z
- veranderingsprocessen in schoolteams
- data-gestuurd werken vanuit een SWPBS monitor
- de plaats van SWPBS in het Nederlandse onderwijs
- borging van SWPBS in de school
De opleiding is actief van opzet. Dit betekent dat er veel wordt geoefend en dat cursisten tussen de opleidingsdagen door opdrachten uitvoeren. Omdat het gebruik van visualisaties kenmerkend is voor SWPBS, wordt er tijdens de opleiding met opnames gewerkt. Dit biedt cursisten de gelegenheid om hun SWPBS activiteiten vast te leggen en te reflecteren op hun eigen handelen.
Certificering
Het opleidingstraject kan positief worden afgerond wanneer de cursist aan voldoende
scholingsdagen en intervisiebijeenkomsten heeft deelgenomen, als hij aantoonbaar met succes een eigen school heeft begeleid (twee coaches kunnen niet op dezelfde school certificeren) en
competent is beoordeeld op de opnames van drie activiteiten binnen het SWPBS
implementatietraject. Wanneer de cursist aan deze voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij van het Kenniscentrum SWPBS Nederland het landelijke certificaat voor SWPBS coaches. Tevens wordt hij opgenomen in het landelijke bestand van SWPBS coaches met een geldig certificaat.
Kosten van de opleiding
De kosten van de opleiding zijn € 2930,-. Tot het opleidingspakket behoren 2 SD kaarten en toegang tot het digitale netwerk van SWPBS. 
 

Voor deelname aan de coach-opleiding gelden de volgende opleidingseisen.   

·  minimaal een HBO-diploma

·  enkele jaren werkervaring in het onderwijs of in de jeugdzorg

·  aantoonbare, ruime ervaring in het begeleiden en trainen van (groepen) professionals

Daarnaast is een voorwaarde voor deelname dat deelnemers contact hebben met een school die geïnteresseerd is in SWPBS, waar zij SWPBS gaan implementeren.   

Geplande opleiding

Woensdag 11-11-2020

Woensdag 06-01-2021

Woensdag 03-03-2021

Woensdag 26-05-2021

Woensdag 23-06-2021

Woensdag 15-09-2021

Meer informatie en inschrijving

Wilt u meer informatie over de opleiding of wilt u zich voor de opleiding inschrijven? Neem s.v.p. contact op met Stefan Houtman van het Kenniscentrum SWPBS Nederland, 
tel. 020-6501501, s.houtman@piresearch.nl.