SWPBS scholingsdag voor borging

Woensdag 9 september 2020

Korte omschrijving:

Deze scholingsdag staat in het teken van het borgen van SWPBS. Tijdens deze dag worden handreikingen geboden om SWPBS levend te houden in de school na de implementatie.

Onderwerpen:

 • Inventariseren behoefte op alle niveaus: Checklist voor groene elementen / manieren om te evalueren met het team. Inventariseren behoefte: checklist voor gele en rode interventies (benutten van data)
 • De PBS-gedachte levend houden (ideeën voor startrondes, filmpjes, oefeningen, de 4 naar collega’s).
 • Onderwerpen op de kaart zetten: denken en doen vanuit het kader op basis van data. Hoe bespreek je een (nieuw) onderwerp. Bespreken hoe je vorm geeft aan onderwerpen vanuit de PBS mindset: 4:1, model staan, etc.
 • PBS-Schoolontwikkeling positief sturen: zonder wrijving geen glans.
 • Data: het belang van registreren (incidenten en implementatiedata).
 • Opstellen jaarplannen
 • Inwerkpakketten
 • Sollicitatieprocedure
 • Ondersteuning voor collega’s, begeleiding doelen stellen en bekrachtigen.

Klik hier voor het aanmeldformulier   

Eendaagse SWPBS scholing voor datamanagers

Vrijdag 2 oktober 2020

Korte omschrijving:

 • Team Initiated Problem Solving (TIPS II)
 • Data selecteren
 • Data analyseren
 • Komen tot een probleemstelling
 • Signaleren hiaten in dataverzameling
 • Van data komen tot probleemstelling
 • Trend-analyses
 • Analyses zelfbeoordelingsonderzoek
 • Systemen voor dataverzameling in Nederland

Klik hier voor het aanmeldformulier

Eendaagse SWPBS scholing voor nieuwe medewerkers

Maandag 20 januari 2020

Korte omschrijving:  

   SWPBS: het kader
• Groene interventies uitvoeren op de werkvloer:
- Gedragsverwachtingen helder formuleren vanuit gedeelde waarden
- Lessen in goed gedrag
- Systematisch positief bekrachtigen
- Effectief begrenzen
• Actief toezicht houden & data verzamelen
• Gele interventies: CICO
• Rode interventies
• Het schoolteam een nieuwe impuls geven
• Borging: implementatiedata

Klik hier voor het aanmeldformulier

 

Alle trainingen vinden plaats in Duivendrecht. 

Onderstaande bijscholingsdagen worden gegeven in het begin van het schooljaar 2020, de data worden hier binnenkort bekend gemaakt

SWPBS scholingsdag voor voorzitters en/of coördinatoren van PBS-teams 

Korte omschrijving:

 • Goed vergaderen (leuke startrondes)
 • TIPS
 • Het gezicht van PBS zijn
 • Voorzitter/ rol directie
 • Implementatie en borging en verdere uitbouw van SWPBS
 • Jaarplanning
 • Intervisie 

Tweedaagse bijscholing voor implementatie van SWPBS in het voortgezet onderwijs (voor PBS coaches en PBS teamleden) 

Korte omschrijving:

1. Uiteraard de elementen van het groene niveau, waarbij het accent zal liggen op het verschil in training (werkvormen), inhoud en organisatie:

 • Waarden vaststellen
 • Gedragsverwachtingen: ‘college & career readiness skills’
 • Lessen in goed gedrag
 • Systeem van bekrachtigen
 • Aandacht ongewenst gedrag minimaal houden
 • Effectief begrenzen: reactieprocedure en geweldloos verzet
 • Actief toezicht houden
 • Data

2. Opzet van het implementatietraject:

 • Hoe creëer je draagvlak? (van voorlichting van het schoolteam tot implementeren van het groene niveau)
 • Rol en vormgeven van intervisie en coaching: met aandacht voor verwervingsfase waarin medewerker zich bevindt.

3. Betrekken van leerlingen in het VO
4. Emotieregulatie op alle niveaus (groen, geel en rood) 

Eendaagse bijscholing SWPBS Sociale veiligheid (voorheen pestpreventie)

Onderwerpen:

 • Pesten: wat weten we hierover uit de literatuur?
 • De plek van pestpreventie binnen SWPBS
 • Routines en stappen voor leerlingen en schoolmedewerkers om pesten te voorkomen
 • PBS-pestpreventie in relatie tot de pijlers
 • PP PBS op geel en rood
 • Data
 • Inventarisatie vragen algemeen