SWPBS scholingsdag voor borging

Woensdag 17 februari 2021

Korte omschrijving:

Hoe kun je na de implementatie van SWPBS, alle elementen van de aanpak SWPBS onder de aandacht houden op school, zodat het effect van de aanpak optimaal blijft? Door de waan van de dag kan dat een uitdaging zijn. Tijdens deze bijscholingsdag komen verschillende manieren aan bod om SWPBS levend te houden in de school, bijvoorbeeld:

 • PBS standaard op de agenda. Je krijgt ideeën voor startrondes, filmpjes, efeningen, de 4 naar collega’s.
 • Data verzamelen en benutten. We staan stil bij het belang en hoe je je collega’s hierin mee kan nemen.
 • Andere methodieken/ontwikkelingen in de school integreren met PBS. We behandelen concrete tools om tot integratie te komen.  
 • Zonder wrijving geen glans! We oefenen hoe je PBS-schoolontwikkeling positief kunt sturen.
 • Medewerkers blijven inspireren: je krijgt tips voor het begeleiden en bekrachtigen van collega’s en we kijken naar hoe je met het team doelen kunt stellen voor doorontwikkeling.
 • Nieuwe medewerkers meenemen: van sollicitatie tot inwerkplan.
 • PBS integreren in bestaande structuren: borg de aanpak met een jaarplan!

Hoe meer en hoe beter SWPBS in het DNA van de school zit, hoe groter de kans dat de SWPBS-aanpak gemeengoed blijft. Wil je hier meer over weten en wil je ervaringen delen met andere scholen, Laat je inspireren op  deze bijscholing!

Klik hier voor het aanmeldformulier  

 

Eendaagse SWPBS scholing voor datamanagers

N.t.b.

Korte omschrijving:

 • Team Initiated Problem Solving (TIPS II)
 • Data selecteren
 • Data analyseren
 • Komen tot een probleemstelling
 • Signaleren hiaten in dataverzameling
 • Van data komen tot probleemstelling
 • Trend-analyses
 • Analyses zelfbeoordelingsonderzoek
 • Systemen voor dataverzameling in Nederland

Klik hier voor het aanmeldformulier

 

Eendaagse SWPBS scholing voor nieuwe medewerkers

28 oktober 2020

Korte omschrijving:  

   SWPBS: het kader
• Groene interventies uitvoeren op de werkvloer:
- Gedragsverwachtingen helder formuleren vanuit gedeelde waarden
- Lessen in goed gedrag
- Systematisch positief bekrachtigen
- Effectief begrenzen
• Actief toezicht houden & data verzamelen
• Gele interventies: CICO
• Rode interventies
• Het schoolteam een nieuwe impuls geven
• Borging: implementatiedata

Klik hier voor het inschrijfformulier 

 

Alle trainingen vinden plaats in Duivendrecht. 

Onderstaande bijscholingsdagen worden gegeven in het begin van het schooljaar 2020-2021, de data worden hier binnenkort bekend gemaakt

SWPBS scholingsdag voor voorzitters en/of coördinatoren van PBS-teams 

Korte omschrijving:

 • Goed vergaderen (leuke startrondes)
 • TIPS
 • Het gezicht van PBS zijn
 • Voorzitter/ rol directie
 • Implementatie en borging en verdere uitbouw van SWPBS
 • Jaarplanning
 • Intervisie 

Tweedaagse bijscholing voor implementatie van SWPBS in het voortgezet onderwijs (voor PBS coaches en PBS teamleden) 

Korte omschrijving:

1. Uiteraard de elementen van het groene niveau, waarbij het accent zal liggen op het verschil in training (werkvormen), inhoud en organisatie:

 • Waarden vaststellen
 • Gedragsverwachtingen: ‘college & career readiness skills’
 • Lessen in goed gedrag
 • Systeem van bekrachtigen
 • Aandacht ongewenst gedrag minimaal houden
 • Effectief begrenzen: reactieprocedure en geweldloos verzet
 • Actief toezicht houden
 • Data

2. Opzet van het implementatietraject:

 • Hoe creëer je draagvlak? (van voorlichting van het schoolteam tot implementeren van het groene niveau)
 • Rol en vormgeven van intervisie en coaching: met aandacht voor verwervingsfase waarin medewerker zich bevindt.

3. Betrekken van leerlingen in het VO
4. Emotieregulatie op alle niveaus (groen, geel en rood) 

Eendaagse bijscholing SWPBS Sociale veiligheid (voorheen pestpreventie)

Onderwerpen:

 • Pesten: wat weten we hierover uit de literatuur?
 • De plek van pestpreventie binnen SWPBS
 • Routines en stappen voor leerlingen en schoolmedewerkers om pesten te voorkomen
 • PBS-pestpreventie in relatie tot de pijlers
 • PP PBS op geel en rood
 • Data
 • Inventarisatie vragen algemeen