SWPBS scholingsdag voor borging

Maandag 15 juni 2021 

Korte omschrijving:

Hoe kun je na de implementatie van SWPBS, alle elementen van de aanpak SWPBS onder de aandacht houden op school, zodat het effect van de aanpak optimaal blijft? Door de waan van de dag kan dat een uitdaging zijn. Tijdens deze bijscholingsdag komen verschillende manieren aan bod om SWPBS levend te houden in de school, bijvoorbeeld:

 • PBS standaard op de agenda. Je krijgt ideeën voor startrondes, filmpjes, efeningen, de 4 naar collega’s.
 • Data verzamelen en benutten. We staan stil bij het belang en hoe je je collega’s hierin mee kan nemen.
 • Andere methodieken/ontwikkelingen in de school integreren met PBS. We behandelen concrete tools om tot integratie te komen.  
 • Zonder wrijving geen glans! We oefenen hoe je PBS-schoolontwikkeling positief kunt sturen.
 • Medewerkers blijven inspireren: je krijgt tips voor het begeleiden en bekrachtigen van collega’s en we kijken naar hoe je met het team doelen kunt stellen voor doorontwikkeling.
 • Nieuwe medewerkers meenemen: van sollicitatie tot inwerkplan.
 • PBS integreren in bestaande structuren: borg de aanpak met een jaarplan!

Hoe meer en hoe beter SWPBS in het DNA van de school zit, hoe groter de kans dat de SWPBS-aanpak gemeengoed blijft. Wil je hier meer over weten en wil je ervaringen delen met andere scholen, Laat je inspireren op  deze bijscholing!

Klik hier voor het aanmeldformulier  

 

Eendaagse SWPBS scholing voor nieuwe medewerkers

Woensdag 2 juni 2021

Korte omschrijving:  

   SWPBS: het kader
• Groene interventies uitvoeren op de werkvloer:
- Gedragsverwachtingen helder formuleren vanuit gedeelde waarden
- Lessen in goed gedrag
- Systematisch positief bekrachtigen
- Effectief begrenzen
• Actief toezicht houden & data verzamelen
• Gele interventies: CICO
• Rode interventies
• Het schoolteam een nieuwe impuls geven
• Borging: implementatiedata

Klik hier voor het inschrijfformulier 

Scholingsdag voor directeuren

Korte omschrijving:

Uit onderzoek blijkt dat structurele actieve betrokkenheid van de directie bij de implementatie van SWPBS van doorslaggevend belang is voor een succesvolle invoering en borging van de schoolbrede aanpak. Om directies hierin te ondersteunen en te faciliteren is vanuit het Kenniscentrum SWPBS Nederland een scholingsdag ontwikkeld voor (adjunct)directeuren die bezig zijn met de implementatie of de borging van SWPBS in hun school.

Onderwerpen:

 • SWPBS integreren in de missie en visie van de school.
 • SWPBS integreren in de aansturing van medewerkers.
 • De rol van de directeur in het PBSteam.
 • Verandermanagement in relatie tot SWPBS.
 • De rol van de directie bij het borgen van SWPBS en het benutten van data bij borging.

Datum:                27 mei 2021
Kosten:                € 225,-.
Locatie:               Kenniscentrum SWPBS te Duivendrecht of online, afhankelijk van de
                          coronamaatregelen

Klik hier voor het aanmeldformulier

Wilt u meer informatie over deze scholing?

Neem contact op met het Kenniscentrum,

tel. 020-6501501

  

Eendaagse SWPBS scholing voor datamanagers

Maandag 7 Juni 2021

Korte omschrijving:

 • Team Initiated Problem Solving (TIPS II)
 • Data selecteren
 • Data analyseren
 • Komen tot een probleemstelling
 • Signaleren hiaten in dataverzameling
 • Van data komen tot probleemstelling
 • Trend-analyses
 • Analyses zelfbeoordelingsonderzoek
 • Systemen voor dataverzameling in Nederland

Klik hier voor het aanmeldformulier

 

SWPBS scholing voor voorzitters van het PBS team

Dag 1: 2 november (hele dag bij PI Research in Duivendrecht, als dat kan qua maatregelen)

Dag 2: 2 december in de middag online.

 

 

De voorzitter (of kartrekker, coördinator, aanvoerder) van het PBS-team heeft verschillende belangrijke taken rondom het vasthouden en goed laten verlopen van SWPBS in de school. Tijdens deze bijscholing (een dag in Duivendrecht en een halve dag online*) komen alle onderdelen waar een voorzitter mee te maken heeft aan bod.

*afhankelijk van de COVID-maatregelen. Wanneer afspreken op locatie niet mogelijk is, worden beide momenten online aangeboden.

Tijdens deze anderhalve dag durende scholing word je als voorzitter meegenomen in de volgende onderwerpen:

 • Overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter: wat er allemaal bij komt kijken.
 • en.
 • Succesrondes voor overleggen: inspiratie en nieuwe ideeën voor het blijvend kunnen vieren van successen.
 • Overleggen met het TIPS-format: de datamanager ondersteunen tijdens databesprekingen om te komen tot effectieve en efficiënte actieplannen
 • Implementatiedata benutten om een jaarplan te maken: PBS integreren in het beleid van de school.
 • Draagvlak creëren en houden in het team: zorgen dat PBS warm is en blijft op je school.
 • Afstemmen met de directie: schoolontwikkelingen integreren in SWPBS en de directie ondersteunen door middel van de 4:1.

Naast bovenstaande onderwerpen zullen we tijd en ruimte nemen om ervaringen, ideeën en eigen casuïstiek met elkaar uit te wisselen. Aan het einde van de eerste dag stel je een eigen actieplan op om je rol als voorzitter te verstevigen. Hier werk je aan in de weken tot aan het tweede dagdeel. Tijdens dagdeel twee, wisselen we naast inhoudelijke onderwerpen, de successen en good practices uit. De bijscholing heeft dus een praktische insteek.

Aan het einde van deze bijscholing heb je ‘tools’ in handen om zowel binnen als buiten het PBS-team je rol als voorzitter nog beter uit te kunnen dragen en SWPBS nog meer te verankeren in de school.

 Klik hier voor het aanmeldformulier  

SWPBS scholingsdag voor voorzitters en/of coördinatoren van PBS-teams 

Korte omschrijving:

 • Goed vergaderen (leuke startrondes)
 • TIPS
 • Het gezicht van PBS zijn
 • Voorzitter/ rol directie
 • Implementatie en borging en verdere uitbouw van SWPBS
 • Jaarplanning
 • Intervisie 

Tweedaagse bijscholing voor implementatie van SWPBS in het voortgezet onderwijs (voor PBS coaches en PBS teamleden) 

Korte omschrijving:

1. Uiteraard de elementen van het groene niveau, waarbij het accent zal liggen op het verschil in training (werkvormen), inhoud en organisatie:

 • Waarden vaststellen
 • Gedragsverwachtingen: ‘college & career readiness skills’
 • Lessen in goed gedrag
 • Systeem van bekrachtigen
 • Aandacht ongewenst gedrag minimaal houden
 • Effectief begrenzen: reactieprocedure en geweldloos verzet
 • Actief toezicht houden
 • Data

2. Opzet van het implementatietraject:

 • Hoe creëer je draagvlak? (van voorlichting van het schoolteam tot implementeren van het groene niveau)
 • Rol en vormgeven van intervisie en coaching: met aandacht voor verwervingsfase waarin medewerker zich bevindt.

3. Betrekken van leerlingen in het VO
4. Emotieregulatie op alle niveaus (groen, geel en rood) 

Eendaagse bijscholing SWPBS Sociale veiligheid (voorheen pestpreventie)

Onderwerpen:

 • Pesten: wat weten we hierover uit de literatuur?
 • De plek van pestpreventie binnen SWPBS
 • Routines en stappen voor leerlingen en schoolmedewerkers om pesten te voorkomen
 • PBS-pestpreventie in relatie tot de pijlers
 • PP PBS op geel en rood
 • Data
 • Inventarisatie vragen algemeen