Scholen

De implementatie van SWPBS neemt een grote vlucht in Nederland. Momenteel zijn meer dan 200 scholen hiermee bezig.

SWPBS wordt geïmplementeerd op zowel scholen uit het Primair Onderwijs als scholen uit het Voortgezet Onderwijs en scholen uit het Speciaal Onderwijs. Ook het MBO is zeer geïnteresseerd in SWPBS.