Intervisiegroep

De intervisiegroep wordt gevormd door de coaches die de scholen begeleiden bij de invoering van SWPBS en leden van de ontwikkelgroep. De coaches begeleiden een pilotschool bij het implementeren van PBS en koppelen hun ervaringen met de daartoe ontwikkelde materialen systematisch terug tijdens de intervisie. Met behulp van deze input wordt de methodiek verder aangescherpt en aangepast aan de Nederlandse situatie. Deelname aan intervisie vormt een vast onderdeel van de opleiding tot SWPBS-coach.