Kennisnetwerk SWPBS
In het kennisnetwerk SWPBS participeren organisaties die deze van oorsprong Amerikaanse aanpak in Nederland doorontwikkelen en onderzoeken. Het kennisnetwerk  bestaat uit verschillende werkgroepen, die ieder een eigen rol vervullen binnen het ontwikkeltraject. De werkgroepen worden aangestuurd door een regiegroep.

Ontwikkelgroep
De ontwikkelgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke methodische aanpassing van SWPBS aan de Nederlandse situatie. Momenteel is er een ontwikkelgroep Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs (lees meer…).

Onderzoeksgroep
In de VS en in Noorwegen zijn goede resultaten geboekt met SWPBS. Om de effectiviteit van SWPBS in Nederland te kunnen aantonen, wordt gestart met een Nederlands effectonderzoek (lees meer…).

Intervisiegroep
Binnen de intervisiegroep worden de ervaringen en kennis gedeeld over de pilots op de scholen. Deze worden door de ontwikkelgroep benut bij het aanpassen van de methodiek aan de Nederlandse situatie (lees meer…).

Congresgroep