Jeugdzorg in de school

Een vaste medewerker van jeugdzorg is lid van het gedragsteam van de school. Hij of zij kent de methodiek en uitgangspunten van SWPBS, bijvoorbeeld vanuit een professionele betrokkenheid bij PMTO (Parent Management Training Oregon) of Triple P (Positief Pedagogisch Programma). Op deze manier wordt de jeugdzorg binnen de school gehaald.

 

Vroegtijdig signaleren 

Zorgwekkend gedrag bij leerlingen wordt geregistreerd en gesignaleerd met behulp van de SWPBS-gedragsmonitor. De resultaten van deze monitor worden maandelijks besproken in het gedragsteam.

 

Zorg op maat

Wanneer een leerling opvalt door gedrag, volgt het gedragsteam die leerling op de voet. Dit maakt het mogelijk om snel zorg op maat in gang te zetten. Als extra begeleiding op school niet voldoet, kan er snel professionele hulp worden gerealiseerd. Doordat de jeugdzorgmedewerker in het gedragsteam zit, blijft de school op de hoogte van de hulp die de leerling krijgt. Samen met de ouders kan het gedragsteam bovendien gericht afspraken maken over de begeleiding van de leerling.