Algemene folder SWPBS
algemene folder SWPBS
284,45 KB


Congres PBS Denver maart 2011
Posterpresentatie PBS Europe
460,54 KB


Onderzoek
Onderzoek naar de resultaten van SWPBS in Nederland
763,93 KB


Presentaties door leerlingen
Presentaties over de schoolregels

Artikelen (Nederlandstalig)
Met beloningen naar goed gedrag
Interview met Annemiek Golly. De grondlegster van SWPBS. (Lisette Blankestijn, Kader Primair, nummer 2, oktober 2011)
321,23 KB

Brede aanpak gedrag verhoogt prestaties
Artikel over het stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen. (Trees Das en Nico Schouws, Van twaalf tot achttien, januari 2011)
812,96 KB

Omgaan met gedragsproblemen in het onderwijs: SWPBS (deel 1)
Deel 1 van een artikel over SWPBS voor de preventie en aanpak van gedragsproblemen binnen onderwijs en zorg. (Door Sui Lin Goei, Monique Nelen, Margreet van Oudsheusden, Erica de Bruïne, Dewi Piscaer, Charissa Roozeboom, Bob Schoorel en Reinder Blok, Remediaal 1, 2010/2011)
290,90 KB

Omgaan met gedragsproblemen in het onderwijs: SWPBS (deel 2)
Deel 2 van het artikel over SWPBS voor de preventie en aanpak van gedragsproblemen binnen onderwijs en zorg. (Door Sui Lin Goei, Monique Nelen, Margreet van Oudheusden, Erica de Bruïne, Dewi Piscaer, Charissa Roozeboom, Bob Schoorel en Reinder Blok, Remediaal 2, 2010/2011)
779,98 KB

Een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met gedragsproblemen: SWPBS
Artikel over de wet op passend onderwijs die scholen verplicht om ook aan leerlingen met een handicap of gedragsproblemen, een passend onderwijsarrangement aan te bieden. (Monique Baard, Beter Begeleiden, april 2011)
301,92 KB

Positive Behavior Support: positief benaderen van kinderen
Leerkrachten en ontwikkelaars vertellen over hun ervaringen met SWPBS in de praktijk (Irene Hemels, Balans september 2010).
1,45 MB

Literatuurstudie over ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief
De meerwaarde van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs in internationaal perspectief. Door Frederik Smit, Roderick Sluiter en Geert Driessen (Radboud Univeristeit Nijmegen, oktober 2006)
401,09 KB

Eindrapportage literatuurstudie onderwijsraad
Literatuurstudie Onderwijsraad “Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen”. Door Sui Lin Goei en Ria Kleinen (Christelijke Hogeschool Windesheim, december 2009)
992,45 KB

Gericht omgaan met agressie in school
Het begrip ‘agressie’ wordt veel gebruikt in het onderwijs. Over het algemeen doelt men dan op de fysieke vorm van agressie; slaan, schoppen, bijten. Door deze eendimensionale kijk op agressie krijgt de leerling die agressie vertoont niet altijd een op de problemen toegesneden aanpak. (Kees van Overveld, Seminarium voor Orthopedagogiek Hogeschool Utrecht, oktober 2011)
483,87 KB

Onderwijs is onderwijzen en stimuleren
Artikel uit het FrieschDagblad
135,45 KB


Boeken
Boek "Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school" Strategieën voor effectieve oplossingen bij gedragsproblemen. Auteur: Robert H. Homer en Deanne A. Crone. http://www.uitgeverijpica.nl/index.php/gedragsproblemen/311-pbs-in-de-school
Boek "Positive Behavior Support. Goed gedrag kun je leren!" Auteurs: Annemieke Golly en Jeff Sprague. http://www.uitgeverijpica.nl/index.php/gedragsproblemen/103-pbs-goed-gedrag-
Hulpwaaier Positive Behavior Support. Auteurs: Robin Brewer en Tracy Mueller. http://www.uitgeverijpica.nl/index.php/gedragsproblemen/328-hulpwaaierpbs
Boek ‘Omgaan met gedragsvraagstukken in het basisonderwijs’ Door Sui Lin Goei, Margreet van Oudheusden, Erica de Bruine www.zorgenonderwijs.nl
Boek ‘Positive Behavior Support in het voortgezet onderwijs’ Door Ellie L. Young, Richard Young, Paul Caldarella, Michael Richardson www.zorgenonderwijs.nl
SWPBS: Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet onderwijs. Preventief werken aan een positief schoolklimaat.Onder redactie van: Anita Blonk, Trees Das, Mariette Haasen, Hanneke Hoetmer en José Wichers www.zorgenonderwijs.nl
‘Check-in, check-out in Positive Behavior Support: Dagelijkse gedragsondersteuning in de school’ Dagelijkse gedragsondersteuning in de school. http://www.uitgeverijpica.nl/titels/gedrag/gedragsinterventies-voor-risicoleerlingen-pica
SWPBS: Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet onderwijs Preventief werken aan een positief schoolklimaat Onder redactie van: Anita Blonk, Trees Das, Mariette Haasen, Hanneke Hoetmer en José Wichers-Bots http://www.swpbs.info/Portals/0/Blog/SWPBS%20boek.pdf